• Tłumacz rosyjskiego

  Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
  mgr Katarzyna Wróbel

  Wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/482/07.

  Tłumaczenia zwykłe, uwierzytelnione i specjalistyczne dla instytucji państwowych, firm i osób prywatnych.

 • Tlumaczenia ustne i pisemne poświadczone i zwykłe

  Tłumaczenia - język rosyjski

  Tłumaczenia profesjonalne (poświadczone i nieuwierzytelnione) – pisemne i ustne (konsekutywne) polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie. Usługi tłumaczeniowe realizowane przez tłumacza przysięgłego mgr Katarzynę Wróbel spełniają wszystkie oczekiwania naszych Klientów, a zwłaszcza:

  • bezwzględną terminowość,
  • wysoką jakość przekładu,
  • poufność przesyłanych materiałów.
 • Tłumaczenia specjalistyczne rosyjski

  Tłumaczenia specjalistyczne

  Tłumaczenia polsko rosyjskie i rosyjsko-polskie z następujących dziedzin:

  • biznes,
  • budownictwo,
  • księgowość,
  • finanse,
  • ubezpieczenia,
  • obsługa dokumentacyjna firm.
 • Tłumaczenia rosyjski

  Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe

  Tłumacz przysięgły rosyjskiego mgr Katarzyna Wróbel wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. tłumaczenia przysięgłe) i tłumaczenia zwykłe z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski.

 • Tłumacz języka rosyjskiego

  Język rosyjski

  to język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (wg różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi oraz jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.