FORMULARZ ZAMÓWIENIA TŁUMACZENIA

Proszę o uważne wypełnienie wszystkich pól. Kompletne dane umożliwią szybsze przystąpienie do prac nad zleceniem.

Pola oznaczone gwiazdką [*] są wymagane.

Dane zamawiającego

Kompletne dane zamawiającego niezbędne do wystawienia rachunku

imię i nazwisko (pełna nazwa)[*]

ulica, nr domu/nr mieszk.[*]

kod, miejscowość [*]

e-mail[*]

telefon

fax

Wybór języka i materiały do tłumaczenia

Zamawiający zleca tłumaczenie:

z języka polskiego na rosyjski
z języka rosyjskiego na polski

i przekazuje materiały do tłumaczenia:
(wymienić ilość i w miarę możliwości tytuły)

Warunki tłumaczenia:

Szczegółowe i uzgodnione z wykonawcą warunki tłumaczenia:

tłumaczenie zwykłe
tłumaczenie uwierzytelnione

Tryb wykonania tłumaczenia

Inne uzgodnienia:
  1. Cofnięcie zamówienia, może nastąpić wyłącznie w dniu złożenia zamówienia do realizacji. W innych wypadkach Zamawiający ponosi koszt wykonanej części zamówienia.

  2. W przypadku zamówienia usługi i żądania dostarczenia tłumaczenia za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na wskazane konto, przed wysłaniem przez Wykonawcę przetłumaczonego tekstu.

  3. Wykonawca przystąpi do realizacji zlecenia albo po podpisaniu niniejszego Zamówienia, albo po uzgodnieniu treści i warunków zamówienia w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem).

  4. Zlecenie niniejsze stanowi umowę.

Akceptacja zamówienia

Naciskając przycisk "Prześlij" oświadczam, że zapoznawszy się z cennikiem i zasadami zawartymi na tej stronie www zgadzam się na proponowane powyżej warunki.

 

Przepisz kod z obrazka